You are here

Rahoituskeskus

Maailmantalouden rahavirrat ovat kasvaneet valtavasti. Mutta miten ne toimivat?

Undefined

Veroparatiisien asiakkaat

Tax Justice Networkin tutkija Matti Kohonen puhuu veroparatiisien asiakkaista ja veroparatiisien aiheuttamista haitoista.

Kesto: 7.57 min


(Julkaistu 1.12.2013)

Veroparatiisit

Tax Justice Networkin tutkija Matti Kohonen puhuu veroparatiiseista, niitten synnystä ja missä veroparatiisit sijaitsevat.

Kesto: 10.00 min


(Julkaistu 1.12.2013)

testivideo


Laiton pääomapako etelästä pohjoiseen

Laittomasta pääomasta on kasvanut yksi maailmantalouden suurimmista ongelmista sitä mukaa, kun pääoman liikkeiden säätelyä on purettu 1980-luvulta lähtien. Pääomalla ymmärretään usein niin pankkitalletuksia kuin muita helposti myytävissä olevaa omaisuutta kuten pörssi-, asunto- ja muuta sijoitusvarallisuutta. Laittomaksi pääoma muuttuu, jos se rikkoo sovittuja sääntöjä, asetuksia tai lakeja sen hankinnan, siirtämisen tai käytön yhteydessä.

Talouden paikat: 

MAAILMANTALOUDEN ABC ja D – taloustietoa turhia taiteilematta

Maailmantalouden ABC ja D on uusittu painos vuonna 2009 ilmestyneestä Hanna Kuuselan ja Matti Ylösen toimittamasta Maailmantalouden ABC -kirjasta. Kuten edeltäjänsä, Maailmantalouden ABC ja D valottaa talouden käsitteitä kansantajuisesti ja tuo esille syitä seurausten takana.

R A H O I T U S K E S K U S

Vanhan sanonnan mukaan raha tulee rahan luo. Tarkastelipa vaurauden jakautumista maailmassa miten päin tahansa, sanonta pitää paikkansa. Aikakaudellemme on tyypillistä rikkaista rikkaimpien omaisuuden paisuminen.

Video: Ruoalla keinottelu

Animaatio ruoalla keinottelusta ja sen vaikutuksista.Julkaistu 12.6.2012

Talouden paikat: 

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen

Kauppatieteiden tohtori ja Åbo Akademin tutkija Christer Lindholm analysoi vuoden 2008 finanssikriisin jälkeisiä tapahtumia. Kesto 6:58.Julkaistu 26.9.2011

Finanssikriisin taustat

Kauppatieteiden tohtori ja Åbo Akademin tutkija Christer Lindholm kertoo vuoden 2008 finanssikriisin taustoista. Kesto 8:50.Julkaistu 26.9.2011

Ilmastoneuvotteluiden "puhtaan kehityksen mekanismi" ei lunasta lupauksiaan

Janne Sivonen
1.6.2011

Kioton ilmastosopimuksessa lanseeratun puhtaan kehityksen mekanismin on määrä rahoittaa ilmastonmuutoksen torjuntaa kehitysmaissa, vähentää päästöjä, edistää kestävää kehitystä, vauhdittaa teknologiasiirtoa – ja hyödyttää kaikkia osapuolia taloudellisesti. Käytännössä sapluuna ei ole toiminut suunnitelmien mukaisesti.

Puhtaan kehityksen mekanismi eli CDM (clean development mechanism) toi ilmastotalkoisiin päästöjä vähentävät hankkeet, joita teollisuusmaat toteuttavat kehitysmaissa.

Sivut

Subscribe to RSS - Rahoituskeskus