You are here

"Ehkä globalisaation keskeisin piirre ei ole taloudellisen toiminnan kasvu, vaan esimerkiksi lisääntyvä riskialttius."