You are here

Siirtolaisten taloudellinen merkitys

Kuva: Shavar Ross (CC)

 

Ihmisten liikkuvuus on aina ollut olennainen tekijä kapitalismin kehityksessä. Paremman elämän toivossa elinympäristöstä toiseen siirtyneet ovat tuottaneet huomattavan osan niistä sosiaalisista ja teknologisista muutoksista, joiden ansiosta tuotanto on viime vuosisatoina kehittynyt ennätyksellisen nopeasti.

Viimeisten vuosikymmenten aikana siirtolaisuuden taloudellisessa roolissa on kuitenkin tapahtunut merkittäviä muutoksia. Toisen maailmansodan jälkeen siirtolaisuus suuntautui lähinnä entisistä siirtomaista ja Etelä-Euroopasta läntisiin teollisuusmaihin. Kasvava teollisuus tarvitsi jatkuvasti lisää työvoimaa. Valtaosa näistä siirtolaisista oli nuoria miehiä.

Talouden muutoksen myötä siirtolaisuutta on alettu rajoittaa entistä tiukemmin, mutta siirtolaisuuden taustalla vaikuttavat taloudelliset rakenteet eivät ole kadonneet. Toivo paremmasta elämästä saa ihmiset liikkumaan esteistä huolimatta. Liikkumisen kriminalisointi pakottaa yhä useammat oikeudettomaan asemaan. Nykyisin siirtolaiset sijoittuvat ennen kaikkea matalapalkkaisille palvelualoille tai maatalouteen. Kasvava osa heistä on naisia.

Useilla voimakkaasti kasvavilla aloilla siirtolaisten merkitys on keskeinen. Esimerkiksi Etelä-Euroopassa ja Kaliforniassa monet talouden sektorit ovat täysin riippuvaisia heidän työvoimastaan.

Suomessa oikeudettoman työvoiman merkitys on suurin rakennusalalla ja maanviljelyksessä. Valtaosa tällaisesta työvoimasta on itä-eurooppalaisia. He ovat virallisesti työssä ulkomaisella alihankkijalla, eikä palkan maksun oikeellisuutta tai sosiaalietujen karttumista todellisuudessa valvota. Osa työskentelee turistiviisumilla ilman työlupaa. He tekevät työtä muutamia viikkoja tai kuukausia kerrallaan, mutta eivät jää pysyvästi asumaan Suomeen.

Etnisen syrjinnän vuoksi ulkomaalaisten on usein vaikea saada koulutustaan vastaavaa työtä, minkä vuoksi he joutuvat ottamaan vastaan mitä tahansa tehtäviä millä tahansa palkalla. Esimerkiksi Suomen pizzeriat ja kebab-ravintolat ovat täynnä korkeakoulutettuja. Moninkertainen tohtori siivoaa yliopiston rakennuksia. Virallisen työllistymisen tai työluvan saamisen vaikeudesta johtuen moni siirtolainen työskentelee pimeästi.

Siirtolaisten tilanteessa korostuu usein nykykapitalismille ominainen työvoiman kontrolloimisen muoto, jossa koko elämä kytketään työhön. Kun oleskeluoikeus on riippuvainen työmarkkinastatuksesta, riippuvat myös kaikki työn ulkopuoliset sosiaaliset suhteet palkkatyöstä ja työnantajan mielivallasta. Työntekijän neuvotteluvara on tällaisessa tilanteessa olematon.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa harjoitettava siirtolaisuuspolitiikka on johtanut työvoiman hierarkisointiin ja oikeudettoman työntekijäreservin syntyyn. Parhaassa asemassa oikeudettomista ovat yleensä vauraimmilta lähialueilta kotoisin olevat siirtolaiset, joilla on varaa tulla maahan laillisesti turistiviisumilla ja yksinkertaisesti ylittää viisumin voimassaoloaika. Heikoimmin menee niillä, jotka matkustavat kauempaa eivätkä voi valita työtään - esimerkiksi siksi, että ovat velkaantuneet ihmissalakuljettajille.

Köyhemmissä maissa taloudellisen tasa-arvon lisäämisen nimissä tehdyt uudistukset saattavat paradoksaalisesti jopa kannustaa ihmisiä etsimään parempaa tulevaisuutta muualta. Esimerkiksi monissa latinalaisen Amerikan maissa Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Maailmanpankin rakennesopeutusohjelmat ovat tehneet koulutuksesta huomattavasti aiempaa kalliimpaa. Lasten koulutuksen kustantaminen taas on eräs yleisimpiä syitä sille, että etenkin naiset hakeutuvat Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin työskentelemään raskaissa ja pienipalkkaisissa hoiva- ja palveluammateissa.

Halvan työvoiman tarjonnan edellytyksenä on siirtolaisten aktiivinen toiminta. Se, että ihmiset kaikista esteistä ja kontrolleista huolimatta haluavat liikkua ja tavoitella parempaa elämää, mahdollistaa heidän riistämisensä oikeudettomana työvoimana. Siirtolaisten rohkeus ja aloitteellisuus palvelee toisin sanoen myös pääoman - edullisia ja kuuliaisia työläisiä hyödyntävien työnantajien - etuja.

Siirtolaiset ovat nykykapitalismille korvaamatonta työvoimaa juuri siksi, että he kykenevät tulemaan toimeen mitä moninaisimmissa ympäristöissä ja selviämään pysyvien maamerkkien puutteesta huolimatta.

Markus Himanen, Dan Koivulaakso, Jukka Könönen ja Eetu Viren

Päivitetty 1.8.2011